The Gambia

Elk jaar organiseert de Gambelfamily een benefit ten voordele van The Gambia. Met de opbrengst stuurden we de afgelopen jaren containers met hulpgoederen op, die we daar dan losten en verdeelden. Dit jaar zijn we gestart met een nieuw project, nl. het aanleggen van waterputten in dorpen waar geen water beschikbaar is.

Hoe kunt u uw steentje bijdragen?

  • U kan ons helpen door naar de benefit te komen elk jaar op 14 augustus.
  • U kan steeds een vrije bijdrage storten op volgend rekeningnummer:
    • Gambel Family
    • 892-5455767-88
  • Houtsnijwerk en djemb√©s zijn steeds te koop bij ons in de feestzaal.